ข้อมูลสถิตินิสิต

สถิตินิสิตปัจจุบัน

 • 2546/สถิติจำนวนนิสิตปี 2546.zip

 • 2547/สถิติจำนวนนิสิตปี 2547.zip

 • 2548/สถิติจำนวนนิสิตปี 2548.zip

 • 2549/สถิติจำนวนนิสิตปี 2549.zip

 • 2550/สถิติจำนวนนิสิตปี 2550.zip

 • 2551/สถิติจำนวนนิสิตปี 2551.zip

 • 2552/สถิติจำนวนนิสิตปี 2552.zip

 • 2553/สถิติจำนวนนิสิตปี 2553.zip

 • 2554/สถิติจำนวนนิสิตปี 2554.pdf

 • 2555/สถิติจำนวนนิสิตปี 2555.zip

 • 2556/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา 2556.pdf

 • 2557/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา_2557(23-09-2557).pdf

 • 2558/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา_2558(19-10-2558).pdf

 • 2559/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา_2559.pdf

 • 2560/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา_2560[24-10-2560].pdf

 • 2561/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา_2561[09-10-2561].pdf

 • 2562/สถิตินิสตประจำปีการศึกษา 2562.pdf

 • 2563/สถิตินิสิต2563.pdf

 • 2564/สถิตินิสิต2564.pdf

 • 2565/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา2565.pdf

 • 2566/สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา2566.pdf • สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2552 (7 ก.พ.54).xls

 • ปีการศึกษา 2553 (19 ธ.ค.54).xls

 • ปีการศึกษา 2554 (4 ธ.ค.55).xls

 • ปีการศึกษา 2555 (19 ธ.ค.56).xls

 • ปีการศึกษา 2556 (9 ธ.ค.57).xls

 • ปีการศึกษา 2558 (9 ธ.ค.59) จำนวนรับภาคเช้าและภาคบ่าย.pdf

 • ปีการศึกษา 2558 (9 ธ.ค.59).xls

 • ปีการศึกษา 2559 จำนวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร_31 ก.ค. 2560.pdf

 • ปีการศึกษา 2559 สถิติผู้เข้ารับปริญญา(31 ก.ค.60).pdf
 • * กรุณา download ไฟล์ไปยังเครื่องของท่าน โดย คลิกขวาที่ link ชื่อไฟล์ เลือก Save target As..

          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)