Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 • รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2566
   2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท )
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2566
   3.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ )
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2566
   4.REG @ Line Bot(ด่วนที่สุด)


  รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้งาน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 856
   5.ทำบัตรนิสิต(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2566
   6.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   7.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   8.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   10.การรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

  อ่านรายละเอียดการรายงานตัว คลิกที่นี่..

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืต   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2566
   11.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   12.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)